Ticaret ve Şirketler Hukuku ile ilgili olarak danışmanlık ve bağımsız olarak şirket avukatlığı hizmeti sunmaktayım.

ŞİRKETLER HUKUKU

İDARE HUKUKU

Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalarda, idarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları alanında çözüm sunmaktayım.

VERGİ HUKUKU

Vergi uyuşmazlıklarının çözümü konusunda gerek şirketlere gerek bireylere danışmanlık ve hukuki yardım da bulunmaktayım.

İCRA HUKUKU

Tüm alacakların tahsiline yönelik icra takip işlemleri ve icra hukuku alanında danışmanlık ve avukatlık yapmaktayım.

CEZA HUKUKU

Ağır Ceza Mahkemesi ve Asliye Ceza Mahkemesi görevine giren davalarda  sanık müdafi ve müşteki vekilli olarak çözüm sunmaktayım.

MİRAS HUKUKU

Vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali,vb konulara ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayım.

AİLE HUKUKU

Çiftler arasındaki evlenme, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, Soybağı kurulması, aile malları ile vesayet gibi konularda çözüm sunmaktayım.

SİGORTA HUKUKU

Sigorta Şirketlerine başvuru Sigorta şirketleriyle doğan uyuşmazlıklarda çözüm sunmaktayım.

SÖZLEŞME HUKUKU

Müvekkillerimizin istekleri doğrultusunda, karşı taraf ile akdedecekleri sözleşmeleri hazırlamaktayım.